Polityka Prywatności

Informacja na temat RODO
Drodzy Państwo
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż: Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Andy Kosmetyka Stylizacja Paznokci Katarzyna Świętek siedzibą w Bytomiu ul.Powstańców Warszawskich 18 NIP 626-248-29-31
e-mail:andypaznokcie@gmail.com

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi), w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania wysyłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu gdy dostaniemy informacje o ich usunięcie.
4. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. Jeśli okaże się to konieczne.
6. Każda osoba której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
7. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).